Tilde
Een praktijk met een dynamisch en multidisciplinaire team van kinesitherapeuten, logopedisten, psychologen, orthopedagogen en ergotherapie die staan te springen om U te helpen.

Tilde Crevels :

Hallo! Mijn naam is Tilde en ik ben sinds 1 september 2022 de nieuwe logopediste van Optimaal Ontwikkelen. Ik heb een master in de logopedie en heb afgelopen jaren gewerkt in een zelfstandige praktijk, een woonzorgcentrum en als leerlingenbegeleider op een secundaire school. Nu spits ik me vooral toe op het begeleiden van leerstoornissen bij kinderen en jongvolwassenen. Dit doe ik met behulp van een postgraduaat leerstoornissen. Hoewel dit mijn hoofddoelgroep is, blijft iedereen met een andere hulpvraag zeker welkom!

Bij mij kan je terecht voor volgende problemen:

  • Leerstoornissen: moeilijkheden met lezen, spelling en/of rekenen
  • Taalstoornissen: beperkte woordenschat, moeilijkheden met het begrijpen van taal, moeilijkheden met het vormen van zinnen, beperkte communicatie of zwakke sociale vaardigheden etc.
  • Studiebegeleiding: Problemen bij het plannen, schematiseren en/of instuderen van leerstof
  • Stemstoornissen: Stemproblemen, heesheid, moeite met spreken, naar adem happen tijdens het spreken etc.
  • Articulatiestoornissen: foutief uitspreken van klanken, afwijkende mondgewoonten

Hoe ga ik te werk?

Eerst en vooral luister ik graag naar de hulpvraag van het kind of de jongvolwassene en de ouder(s) en geef ik uitleg over de praktische werking en tarieven binnen de praktijk. Afhankelijk van de hulpvraag leggen we een datum vast voor een logopedisch onderzoek. Dit onderzoek is belangrijk om de hulpvraag te kaderen en is nodig voor een aanvraag bij de mutualiteit met eventuele terugbetaling. Eens onderzocht, overlopen we samen de resultaten en stel ik een behandelplan voor, die aangepast is aan de individuele noden van het kind of de jongvolwassene. De therapiesessies kunnen dan op school, op de praktijk of thuis doorgaan.

Opleidingen:

  • Master Logopedische wetenschappen - UGent, 2020
  • Stemtherapie, stemtraining en uitspraakcoaching bij Carry De Clercq - Adem & Stem, 2020
  • Masterclass studiebegeleiding Leren.Hoe?Zo! - Tommy Opgenhaffen, 2021
  • Bijscholing Autisme en leerstoornissen - Arteveldehogeschool, 2021
  • Postgraduaat leerstoornissen - Thomas More, i.o.

webdesign by D4T