Waarom deconventioneerd

Home | Belangrijke berichten

Waarom deconventioneerd

Beste ouders,

Ongetwijfeld heeft u de laatste informatie rond de oneerlijke verloning van kinesisten in de media kunnen volgen.
Al jaren wordt ons beroep door de overheid ondergewaardeerd. Onze opleiding is over verschillende jaren geëvolueerd naar een universitaire masteropleiding van 5 jaar. Daarboven volgen alle kinesisten talrijke dure en intensieve bijscholingen om nog meer gespecialiseerdere zorg te kunnen aanbieden.
Sinds 2014 zijn de honoraria in ons beroep niet meer gestegen, ondanks de indexering in andere beroepscategorieën. Alles wordt duurder, maar onze lonen volgen deze tendens niet. Deze situatie is niet langer haalbaar en de kwaliteit van de behandelingen dreigt in het gedrang te komen. Het is niet meer mogelijk om met het huidige honorarium alle kosten die een zelfstandige praktijk met zich meebrengt te financieren.

Willen wij verder kwalitatieve zorg aanbieden dan zijn we genoodzaakt om niet toe te treden tot de nieuwe overeenkomst.

Wat zijn de gevolgen voor jullie?
Jullie blijven genieten van een optimale zorgverlening maar voor sommigen onder jullie zal jullie terugbetaling minder groot zijn. Dit met dank aan minister De Block. U mag haar hierover persoonlijk aanspreken. Door een Koninklijk Besluit wordt uw terugbetaling verlaagd met 25%. Dat is een regelrechte afstraffing van de patiënt die bij geen enkele onderhandeling betrokken of geraadpleegd is. De minister bespaart dus op de rug van jullie, de (onwetende) patiënt, en schuift de schuld in de schoenen van de kinesitherapeut!
Indien u over een aanvullende verzekering beschikt bestaat de kans dat die een deel van de verhoogde kosten op zich neemt. Informeer ernaar bij uw verzekeraar en vraag ons een attest!
Voor wie een voorkeurregeling geniet stijgen de honoraria niet en blijft de terugbetaling het zelfde.

Ondertussen zet onze beroepsvereniging alle juridische middelen in om deze discriminatie (die trouwens niet bestaat bij artsen en tandartsen) voor jullie weg te werken!! Het is geenszins de bedoeling “gulzig” te zijn. Wij wensen daarom de vooropgestelde richttarieven van de beroepsvereniging te respecteren: ? 25,50 voor een behandeling in de praktijk (met uitzondering van een eerste intake) en ? 27,50 voor een huisbezoek.

Uit empathie met onze patiënten hebben we het beleid van de regering jarenlang aanvaard. We vinden het niet kunnen dat de patiënten de dupe zouden worden. Vorig jaar werd ons een nieuwe conventie beloofd waarbij de discriminatie in terugbetaling tussen geconventioneerde en niet-geconventioneerde kinesisten zou opgeheven worden. Helaas is dit in de conventie 2018 niet doorgevoerd.

Daarom hebben wij, kinesisten van Optimaal Ontwikkelen,en zoals velen van onze collega’s, besloten om niet toe te treden tot de conventie. Dit gaat in vanaf 1 maart 2018. Deze beslissing is niet snel genomen en heeft ons veel slapeloze nachten bezorgd.

Bedankt voor uw begrip.

Indien jullie vragen hebben hierover mogen jullie ons steeds contacteren.

In onderstaand link nog een verhelderd artikel uit Het laatste Nieuws, jan. 2018.
Zie meer …Opinie de mutualiteiten en het riziv besparen op kosten van de patient

Met vriendelijke groeten
Evelyn, Laetitia, Sarah en Paulyn

Ons Team

Permanente bijscholingen (Pro-Q-Kine kwaliteitsbevordering) Kwaliteitscriteria behaald
Lid van Axxon, beroepsvereniging voor kinesitherapeuten Lid van Kinepedia, beroepsvereniging voor pediatrische kinesitherapeuten

Contact

Optimaal ontwikkelen