Orthopedagogie

Home | Orthopedagogie

Orthopedagogie :

Merk je dat je kind niet goed in zijn vel zit? Heb je als ouder vragen waar je geen antwoord op vindt? De ontwikkeling en opvoeding van kinderen loopt niet altijd zorgeloos. Soms botsen we op obstakels die we niet alleen kunnen overwinnen. Kinderen, jongeren en hun ouders kunnen met deze bezorgdheden steeds bij ons terecht:

 • Orthopedagogische coaching en begeleiding,
  • Sociaal-emotionele problemen (omgaan met emoties, negatief zelfbeeld, zelfvertrouwen, weerbaarheid, (faal)angst, piekeren, hooggevoeligheid, …)
  • Gedragsmoeilijkheden (woedebuien, impulsiviteit, teruggetrokken gedrag, opstandig gedrag, agressie, …)
  • Opvoedingsvragen (ouder-kind relatie, hechtingsproblematieken, stress, echtscheiding, zelfredzaamheid,…)
  • Leer- en ontwikkelingsstoornissen (aanvaarding en handvaten om ermee om te gaan)
 • Individuele studiebegeleiding (planning, aandacht, concentratie en werkhouding, leren leren,…)
 • Sociale vaardigheidstraining¬†Kijk hier
 • Psycho-educatie (bij kinderen, broers of zussen en ouders)
 • Faalangsttraining
 • Assertiviteitstraining
 • Psychotherapie: creatieve en speltherapie, gesprekstherapie, ouderbegeleiding en gezinstherapie
 • Diagnostisch onderzoek

Huiswerk- en studiebegeleiding

-Huiswerk maken onder begeleiding.

-Controle en begeleiding bij opdrachten.

-Leren gestructureerd omgaan met huiswerk

-Extra inoefenen van leerstof.

-Leren leren

-Ontwikkelen van zelfdiscipline en motivatie.

-Gerichte en directe hulp bij moeilijkheden.

-Individuele opvolging door therapeut

Ortho Team

Iris Vanderhaeghen

Celine Vandermaes

Optimaal ontwikkelen