GDPR

Home | GDPR

Waarom verwerken wij uw gegevens?

De gegevens worden verwerkt in functie van de zorgovereenkomst die met de patiënt of zijn vertegenwoordiger wordt afgesproken.

 • Medische en paramedische zorg (diagnosestelling, behandeling)
 • Administratie (identiteitsgegevens, facturatie, verslaggeving)

Welke gegevens verwerken we?

 • Identificatiegegevens: naam, geboortedatum, rijksregisternummer, mutualiteitsgegevens, adres,   telefoonnummer en e-mailadres
 • Gegevens over fysieke en mentale gezondheid (in het kader van zorg)
 • Gegevens over sociale situatie (betrokken familie, school, hulpverlening)
 • Financiële gegevens (in het kader van facturatie)

Met wie worden uw gegevens gedeeld?

 • Uzelf of uw vertegenwoordiger
  • Binnen het kader van de wet op de rechten van de patiënt.
 • Intern:
  • Elektronisch patiëntendossier

De medewerkers betrokken in het dossier, hebben toegang tot de gegevens in het dossier in functie van hun opdracht.

Medewerkers hebben enkel binnen hun eigen functie toegang tot bepaalde gegevens (bvb. Medicatiedossier kan enkel door artsen geraadpleegd worden).

In elk individueel dossier kunnen de gegevens beschermd worden voor een of meerdere medewerkers.

Alle medewerkers zijn gebonden aan beroepsgeheim, ondertekenen een vertrouwelijkheidsclausule in hun contract en zijn bovendien verplicht om de richtlijnen m.b.t. GDPR te respecteren.

  • Multidisciplinaire vergadering

Tijdens de multidisciplinaire vergadering worden gegevens besproken die noodzakelijk zijn om de zorg voor de patiënt te verzekeren. De betrokken medewerkers zijn gebonden aan de hoogste graad van beroepsgeheim betreffende deze besprekingen.

 • Extern
  • Gegevens worden onder geen beding gedeeld met derden voor commerciële doeleinden.
  • Het delen van gegevens met externe behandelaars kan mits daar een uitdrukkelijke toestemming voor wordt gegeven door de patiënt of zijn vertegenwoordiger.
  • In functie van facturatie en terugbetaling worden zo nodig gegevens gedeeld met uw mutualiteit en het RIZIV.
  • Zo nodig worden gegevens gedeeld met uw verzekeringsinstelling.
  • Andere instanties wanneer wettelijk verplicht of wanneer u daar uitdrukkelijke toestemming voor geeft.

 

Hoelang worden de gegevens bewaard?

De wettelijke termijn van bewaring van een medisch dossier is 30 jaar, te rekenen vanaf het laatste patiëntencontact.

Optimaal ontwikkelen