Hippotherapie

Home | Hippotherapie

Wat is hippotherapie?

Hippotherapie of Equine Assisted Therapie is een vorm van therapie waarbij het paard gebruikt wordt als hulpmiddel in het behandelen van kinderen en volwassenen. Therapie met dieren is geen nieuw gegeven. Geschiedkundig zijn dieren altijd wel ergens rechtstreeks of onrechtstreeks terug te vinden in het hulpverleningsaanbod. Hippotherapie of Equitherapie is een eenvoudig te ontleden woord. Om te beginnen is equi afgeleid van het Latijnse woord equus dat paard betekent. Het woord therapie komt uit het Grieks en betekent de leer van behandeling van ziektes. Aldus kunnen we hippo- of equitherapie dus vrij vertalen als een vorm van therapie waarbij we kinderen of volwassenen behandelen en begeleiden tijdens een ontwikkelingsproces en/of herstelproces. Paarden zijn eerlijk en weerspiegelen de emoties van de ruiter. Daardoor bieden ze enorme mogelijkheden om, onder begeleiding van een therapeut, doelgericht met zowel volwassenen als kinderen te werken aan fysieke, psychische of sociale problemen. Binnen deze vorm van therapie wordt dus duidelijk gebruik gemaakt van de bijzondere eigenschappen van het paard om bij de mens blokkades op te sporen en los te maken. Het paard is hier als onbevooroordeeld wezen minder bedreigend dan de “mens”, waar men soms allesbehalve goede ervaringen mee heeft. Paarden zijn gevoelige dieren. Ze beschikken over een speciaal en uitgebreid bewegingsaanbod. Werken met een paard stimuleert al onze zintuigen . Het paardrijden is geen doel op zich maar als er een goede band is tussen mens en paard, kan het rijden de mens ten goede komen door de bewegingsimpulsen en aaibaarheid van het paard. Met bewegingsimpulsen bedoelen we hier dat de schommelbewegingen in de romp sterk overeenkomen met het wandelen van de mens, maar zonder druk op de benen.

Orthopedagogie

Doelgroep:

 • Zowel fysisch als mentaal beperkingen
 • Personen met visuele beperking
 • Kinderen met ADHD of autisme (ASS)
 • Kinderen met Downsyndroom
 • Kinderen en volwassenen met sociaal-emotionele problemen
 • Kinderen met gedragsproblemen
 • Kinderen en volwassenen met communicatieproblemen
 • Kinderen met concentratieproblemen
 • Volwassenen met een burnout
 • Ter ondersteuning van de zelfontplooiing
 • Verhoging van het zelfbewustzijn en lichaamsbewustzijn

Kinderen met ADD/ADHD zijn vaak hyperactief, impulsief, hebben aandachts- en concentratieproblemen, zijn verstrooid, vergeetachtig, hebben planningsproblemen, vaak leerstoornissen,. Om deze kinderen te helpen, hebben ze nood aan psycho-educatie, gedragstherapie, psychomotorische revalidatie. Hippotherapie is gekend voor zijn therapeutische doelen op het domein van psychiatrie, psychomotorische en cognitieve ontwikkeling, motorische en orthopedagogische problemen. Met behulp van het paard willen we aan deze kinderen hun gedrag leren controleren, hun zelfvertrouwen vergroten, respect voor anderen en zichzelf verhogen. Verbeteren van de sociale en educatieve aspecten bij het kind. Verbeteren van cognitie, beleving en psychomotoriek.

Inschrijving:

U kunt zich inschrijven door gebruik te maken van ons contactformulier of door een inschrijvingsformulier per post te versturen naar het volgende adres: Kortrijksesteenweg 772, 9000 Gent, ter attentie van Evelyn Carpentier.

Film

Film hippokamp
pasen 2010…zie

Ons Team

Permanente bijscholingen (Pro-Q-Kine kwaliteitsbevordering) Kwaliteitscriteria behaald
Lid van Axxon, beroepsvereniging voor kinesitherapeuten Lid van Kinepedia, beroepsvereniging voor pediatrische kinesitherapeuten

Contact

Optimaal ontwikkelen