Logopedie

Home | Logopedie


Kinderlogopedie in Gent

Heeft uw kind of een kind bij u op school of in uw praktijk nood aan kinderlogopedie in Gent? Dan heten we je van harte welkom bij Optimaal Ontwikkelen. Wij zijn een multidisciplinaire pediatrische groepspraktijk waar kinderen met een leerstoornis of ontwikkelingsachterstand de nodige hulp krijgen. U leest alles over onze kinderlogopedie hieronder.

Onze kinderlogopedie

Voor kinderlogopedie kan u bij ons centrum voor ontwikkelingsachterstanden te Gent terecht met de volgende problemen:

 • Articulatiestoornissen zoals:
  • Foutief aanspreken van klanken;
  • Afwijkende mondgewoonten.
 • Slik- en voedingsproblemen;
 • Taalstoornissen zoals:
  • Beperkte woordenschat;
  • Moeilijkheden met het begrijpen van taal;
  • Moeilijkheden met het vormen van zinnen;
  • Beperkte communicatie;
  • Zwakke sociale vaardigheden.
 • Leerstoornissen zoals:
  • Moeilijkheden met lezen;
  • Spelling;
 • Secundaire spraak-, taal-, of leerproblemen in het kader van een neuromotorische beperking, autismespectrumstoornissen, aandachtsproblemen;
 • Gebruik van hulpsoftware voor:
  • Lezen;
  • Spelling;
  • Ondersteunde communicatie.

Bij Optimaal Ontwikkelen volgen onze deskundigen wetenschappelijk onderbouwde methodes. U kan bij ons ook terecht voor kinesitherapie, ergotherapie en psychotherapie voor kinderen. Naast de individuele therapieën geven wij ook sociale vaardigheidstraining. Enkele van onze therapieën zijn: rots en water, typtien, yoga, hippotherapie en hydrotherapie.

Maak een afspraak door ons te contacteren

Als uw kind of een kind bij u op school nood heeft aan kinderlogopedie, heten we u graag welkom bij ons. Als u vragen heeft, kan u ons bereiken via evelyn@optimaalontwikkelen.be, paulyn@optimaalontwikkelen.be of op 0495 57 96 07. We horen u graag en kijken ernaar uit om uw kind verder te helpen.

Logo Team

Anke Van der Jeugt

Optimaal ontwikkelen