Executive Functietraining

Home | Executive Functietraining

Beter bij de les

Met de training Beter Bij de Les oefenen kinderen (8-12 jaar) gedurende 25 sessies met vaardigheden die belangrijk zijn bij het leren, zoals: aandacht, planning, werkgeheugen, doel- en taakgericht gedrag. Zij trainen hun werkgeheugen en krijgen meer inzicht in hun leergedrag. Hierdoor hebben zij uiteindelijk minder hulp nodig. Ook de ouders en leerkracht krijgen meer inzicht in het leergedrag van het kind en kunnen hierdoor eerder doelgericht ingrijpen en de juiste ondersteuning bieden.

Cogmed

Doel
Cogmed Werkgeheugentraining is een wetenschappelijk onderbouwde methode die door het trainen van het werkgeheugen het concentratievermogen kan verbeteren. Cogmed kan onder begeleiding van een coach worden toegepast bij kinderen en volwassenen met concentratieproblemen, ADD, ADHD, burn-out en niet aangeboren hersenletsel (NAH).

Doelgroep
Cogmed werkgeheugentraining kan worden ingezet bij kinderen vanaf 4 jaar en bij volwassenen.

Beschrijving
De kracht van Cogmed is dat het programma uit een serie oefeningen bestaat die allemaal specifiek gericht zijn op het verbeteren van het werkgeheugen. Het trainingsprogramma past zich aan aan het niveau van presteren. Cliënten worden continu uitgedaagd om nog beter te presteren en om eigen grenzen te verleggen. Alleen dan zal het brein zich aanpassen en is de training effectief.

Specificaties 

  • Een uniek trainingsalgoritme waarbij de moeilijkheidsgraad van elke oefening real-time wordt aangepast aan het niveau van de client.
  • Variabele trainingsprotocollen zorgen ervoor dat er altijd een trainingsschema is dat past bij de behoeften van de client.
  • Een ingebouwd beloningssysteem, waarbij de client bouwt aan een eigen wereld, zorgt voor een grote motivatie.
  • Zowel coaches als cliënten kunnen online de resultaten en voortgang bekijken.
  • Een web-based platform, waarbij alleen een stabiele internetverbinding en een computerscherm of tablet nodig zijn voor training.


Wetenschappelijke basis
Cogmed is gebaseerd op het begrip ‘neuroplasticiteit’ – het vermogen van het brein zich te herstructureren en aan te passen aan de eisen van de omgeving. Het effect van Cogmed is aangetoond in verschillende controlled onderzoeken. Dit houdt in dat een groep personen die de Cogmed training volgde mét het unieke trainingsalgoritme is vergeleken met een groep die de training volgde zonder het trainingsalgoritme (placebo groep).

De onderzoeksresultaten:  

  •  Verbetering van het werkgeheugen bij 8 van de 10 personen die de Cogmed werkgeheugentraining afrondt.
  •  Verbeterd cognitief functioneren in het dagelijks leven;
  •  Verbeterde leerprestaties op school;
  •  Het concentratievermogen verbetert, ook bij stoornissen in de aandacht  en concentratie zoals bij AD(H)D of na een burn-out.
  •  Vermindering cognitieve symptomen bij personen met NAH en na chemotherapie.

Cogmed Site

Optimaal ontwikkelen