Plagiocephalometrie

Home | Plagiocephalometrie

Plagiocephalometrie Algemene informatie

Sinds het advies om jonge baby’s (ivm de veiligheid) op de rug te laten slapen, is het aantal baby’s met een afplatting van de schedel de laatste jaren aanzienlijk toegenomen.

Omdat jonge baby’s het hoofdje nog niet in het midden kunnen houden, zal onder invloed van de zwaartekracht het hoofdje naar 1 kant vallen. Als de baby het hoofdje steeds naar dezelfde kant houdt ontstaat er een voorkeurshouding, waardoor een afplatting van de schedel kan ontstaan (plagiocephalie).

Als de voorkeurshouding blijft bestaan en adviezen niet helpen, is kinderkinesitherapeutische behandeling zinvol. Met behulp van plagiocephalometrie kan de ernst van de afplatting gemeten worden.

Wat is plagiocephalometrie?

Het is een meetmethode waarmee de mate van scheefheid van het hoofdje bepaald kan worden en of er een reden is voor helmtherapie. Ook de verandering van de vorm van de schedel in de tijd kan zo vastgelegd worden. De meting is niet pijnlijk of belastend voor de baby.

Hoe wordt de meting gedaan?

Een bandje van bepaald materiaal (thermoplast) wordt om het hoofdje aangebracht. Dit bandje wordt na enkele minuten hard en is een exacte kopie van de vorm van de schedel. Met behulp van deze afdruk kan berekend worden wat het percentage scheefheid is. De uitkomst geeft aan of spontaan herstel te verwachten is of dat er eventueel een helm nodig is om meer herstel te geven.

Wanneer is het zinvol om te meten?

Het belangrijkste moment om te meten is op de leeftijd van 5 maanden, omdat dat de leeftijd is waarop er bij een nog zichtbare asymmetrie nagedacht moet worden of helmtherapie nodig zou kunnen zijn om voldoende herstel te geven..

Wanneer is helmtherapie zinvol?

Helmtherapie is zinvol als de metingen boven een bepaalde waarde uitkomen; een waarde waarop verwacht wordt dat bij spontaan herstel toch nog een duidelijke asymmetrie zichtbaar zal blijven. De ouders, meestal in overleg met de arts, maken zelf de uiteindelijke keuze. Belangrijk om te weten is dat de scheefheid van de schedel geen invloed heeft op de groei van de hersenen.

Ons Team

Permanente bijscholingen (Pro-Q-Kine kwaliteitsbevordering) Kwaliteitscriteria behaald
Lid van Axxon, beroepsvereniging voor kinesitherapeuten Lid van Kinepedia, beroepsvereniging voor pediatrische kinesitherapeuten

Contact

Optimaal ontwikkelen