Respiratoire revalidatie

Home | Respiratoire revalidatie

Respiratoire revalidatie

Respiratoire kinesitherapie wordt gebruikt bij kinderen die aandoeningen van de luchtwegen hebben met overproductie van slijmen tot gevolg. Hieronder valt mucoviscidose, astma, bronchitis, bronchopulmonaire dysplasie, .

Onze therapeuten maken tijdens de sessies gebruik van autogene drainage, waarbij het kind op een gecontroleerd niveau gaat in-en uitademen met als doel de longen en luchtwegen vrij te maken van slijmen. Door op specifieke longvolumes te gaan ademhalen en dit gradueel op te bouwen, ontstaan er drukverschillen binnen de luchtwegen, welke resulteren in de mobilisatie van slijmsecreties naar boven toe. Door te voelen en gericht te luisteren naar de ademhaling van het kind, kan de therapeut het longvolume waarop het kind ademt aanpassen.

Omdat baby’s en zuigelingen nog niet zelf in staat zijn te ademen op verschillende longvolumes zullen bij hen technieken worden gebruikt op basis van thoraxaandrukkingen en bouncing. Het ademhalingspatroon van de baby wordt be├»nvloed zodat slijmen loskomen en opgehoest kunnen worden.

Respiratoire revalidatie…meer

Ons Team

Permanente bijscholingen (Pro-Q-Kine kwaliteitsbevordering) Kwaliteitscriteria behaald
Lid van Axxon, beroepsvereniging voor kinesitherapeuten Lid van Kinepedia, beroepsvereniging voor pediatrische kinesitherapeuten

Contact

Optimaal ontwikkelen