Tarieven

Home | Tarieven

 Tarieven 2024 vanaf 01/02/2024

Kinesitherapie zonder conventie per 30 min.
In de praktijk 30 min 34 € **
Aan huis/op school 30 min 37 € **
Psychomotorisch onderzoek 90 min 100 € *
Plagiocephalometrie metingen 60 €
Hydrotherapie/Zwemmen 30 min 34 € ** + huur zwembad
Verslag 32 € volledig terugbetaald
Besprekingen test, vergaderingen 60 min 65 € + 0.5 €/km *
   
Logopedie zonder conventie per 30 min.
In de praktijk, aan huis of op school 30 min 36.12 € **
In de praktijk, aan huis of op school 1 uur 72.54 € **
Bilanzitting 5 x 42.72 € **
Evolutiebilan 60.28 € **
   
Psychotherapie, Orthopedagogie en creatieve therapie
Psychotherapie 45 min 55 €
Psychotherapie 60 min 65 €
Intelligentie onderzoek IQ-test 90 min 180 € *
Aandacht en concentratie onderzoek 90 min 180 € *
Gedragsvragenlijst + scoring per vragenlijst 20 € *
Verslaggeving en bespreking test 60 min 65 € *
Evaluatie, -adviesgesprek 60 min 65 €
Gezinsgesprek 60 min 65 €
Schoolobservaties 60 min 65 € + 0.5 €/km
Telefonische gesprekken langer dan 10 min. 65 €/uur.
   
Bijkomende tarieven
Intake/ anamnese gesprek 60 min 60 €
Studiebegeleiding en coaching 60 min 50 €
Besprekingen, Vergaderingen op school 60 min 65 € + km. Vergoeding niet terugbetaald
Kilometervergoeding buiten GENT heenrit 0.50 €/km.
Parkeervergoeding GENT en omstreken 1 €
Bijkomende verslagen en copy’s 0.5 €/blad
Huur zwembad 30 min 4 €
Duplicaat van getuigschriften 10 €
Forfaitaire onkosten opvolging stagiaires 50 €/schooljaar
Herinneringen onbetaalde facturen 10 €

* Geen terugbetalingen van de mutualiteiten

** Terugbetalingen van de mutualiteiten is afhankelijk van persoon tot persoon
Gelieve contact te nemen met uw mutualiteit

Bij niet verwittigen, 24 uren op voorhand zal de therapie aangerekend worden.

Maak een afspraak

We heten u van harte welkom in ons centrum voor ontwikkelingsachterstanden

Optimaal ontwikkelen