Paulyn

Home | Team | Paulyn

Paulyn Van Hamme :

Paulyn Van Hamme is in 2016 aan de Universiteit Gent afgestudeerd als Master of Science in de Revalidatiewetenschappen en de Kinesitherapie met specialisatie kinesitherapie bij kinderen.

Ik vind het zeer belangrijk om een kind in zijn totaliteit te bekijken. Op deze manier kan een individueel en aangepast traject worden opgesteld om zo uw kind optimaal te ondersteunen. Een goede samenwerking met de ouders, school en eventueel andere zorgverstrekkers helpen zeker om dit doel te bereiken. Door middel van opleidingen, cursussen en bijscholingen blijf ik me verder bijscholen om uw kind nog beter te begeleiden.

Maak een afspraak

We heten u van harte welkom in ons centrum voor ontwikkelingsachterstanden

Specialisaties:

  • Plagiocephalometrie en zuigelingenasymmetrie
  • Danstrein (Voorbereidend schrijven 3de kleuter) en Schrijftrein (Aanvankelijk schrijven 1ste leerjaar)
  • Training in executive functie zowel trainer
  • Zwemlessen aan kinderen met CP, DCD, vertraagde motoriek,.
  • Typtien en Typtien Online: Methode om blindelings te leren typen met 10 vingers bij kinderen met DCD, schrijfmotorische moeilijkheden,.

Ik hoop alvast op een goede samenwerking.

Optimaal ontwikkelen