Psychomotoriek

Home | Psychomotoriek

Psychomotorische therapie is een behandelingsvorm waarbij er gewerkt wordt rond de basisvaardigheden in de ontwikkeling van het kind.

Onder basisvaardigheden wordt verstaan:

 • Grove motoriek (o.a. evenwicht)
 • Fijne motoriek (o.a. de schrijfmotoriek)
 • Inzicht in de ruimtelijke oriëntatie en structuratie
 • Kennis van het lichaamsschema
 • Concentratieproblemen
 • Lateralisatieproblemen

Psychomotoriek wordt toegepast bij:

 • kinderen met een motorische ontwikkelingsachterstand
 • kinderen met leermoeilijkheden of kinderen die niet schoolrijp zijn
 • kinderen met gedragsmoeilijkheden
 • kinderen met NLD
 • kinderen met ADHD / ADD
 • kinderen met ASS (Autisme – Spectrum – Stoornissen)

Therapie

De therapie wordt steeds voorafgegaan door de afname van een reeks gestandaardiseerde tests. afhankelijk van de ernst van de resultaten wordt bepaald welke therapie zal worden toegepast. Tijdens de therapie wordt er op een kindvriendelijke manier aandacht besteed aan de tekortkomingen van het kind. Tergelijkertijd wordt ook het gedragsmatige aspect niet verwaarloosd en wordt het kind aangeleerd te denken en te handelen volgens een probleemoplossende wijze. Er wordt ondermeer gewerkt met de beertjes van Meichenbaum.

Kine Team

Evelyn Carpentier

Paulyn Van Hamme

Laetitia Colman

Zarah Claes

Coralie Vanderghote

Optimaal ontwikkelen